Testo digital daggpunktsmätare

1 st TESTO 635-2 digital daggpunkts och temperaturmätare komplett med precisionsgivare för trycksystem.

Perfekt för kontroll av funktionen och torkkapaciteten hos en torrluftstork eller fukt i plastmaterial.

Professionell fukt- och temperaturmätare med minne

  • Internt minne (10 000 mätvärden)
  • Lagring av data under mätplatsnamn
  • Användarprofiler
  • Visning av materialfukt
  • Visning av daggpunktsavstånd

Testo 635-2 mäter temperatur, luftfuktighet, jämviktsfukt i material och tryckdaggpunkt i tryckluftssystem. Testo 635-2 har ett internt minne för att spara och logga mätvärden. 
Mätvärden från upp till tre temperatur eller temperatur-/fuktgivare kan visas i testo 635.  Menyn är kopplade till funktionsknappar och till en menyguide gör användningen enkel och Materialfukt kan visas direkt i displayen. Testo 635 beräknar även daggpunktsavståndet mellan omgivningsluften och yttemperaturen för analys av kondensrisk på t.ex väggar och tak.

Det finns precisionsgivare för mätning av tryckdaggpunkten tryckluftssystem ner till -60°C tpd. Testos patenterade fuktsensor har en enastående prestanda när det gäller hysteres, långtidsstabilitet, temperaturbeständig och robusthet.

Daggpunktsmätare Testo 635-2.jpg Daggpunkt Testo.jpg Dagg tryckgivare.jpg