PLAMAKO NYHETER


Här hittar du alla nyheter från oss på Plamako.

26.000 maskiner levererade - rekordresultat för 2016

Stabil försäljning och rekordresultat +++ Företaget uppnådde en omsättning på 9,4 miljarder (SEK) med 26,000 levererade maskiner +++ Ökad försäljning för elmaskiner och två-plattemaskiner + + + Fortsatt tillväxt med nya tillverkningsenheter och applikations center

Produktnytt från MB Conveyors

TRANSPORT SYSTEM FÖR FÖRPACKNINGSDETALJER samt MONTAGE LINJER Systemet är designat för uppsamling av detaljer från formsprutningsmaskiner samt transport och avläggning i lådor etc. samt ex.vis en montagelinje för plastkomponenter inom möbelindustrin. Enheten kan hantera en möjlig ”över-produktion” i förhållande till montagelinjens kapacitet tack vare speciella sensorer och ett transportband med reverserande riktning, dvs ”över-produktionen” kanaliseras till en separat behållare för att sedan återmatas utan sammanblandning och linje-stopp.

1   2   3   4