Haitian firar 50 år med tillväxt och entrepenörsanda

50 år med tillväxt genom entrepenörsanda +++ En pionjär inom formsprutningsindustrin +++ 10 år för Haitian International +++ 10 år för Mars Teknologin, världens mest sålda formsprutningsmaskin

Haitian International gratulerar sin företagsgrundare Mr. Zhang Jingzhang på Haitian’s 50-års jubileum. Företaget uppvisar en enastående ekonomisk grund och entrepenörsanda som möjliggör för bolaget att arbeta i en utvecklande miljö och en över genomsnittet hög tillväxt.

“Genom åren har, Mr. Zhang uppmuntrat en stark innovationskultur genom att ständigt arbeta med nyutveckling men på samma gång både försiktigt och djärvt” säger Prof. Helmar Franz, medlem i styrelsen för Haitian International. “Nya riktningar, djärvhet och omsorg” – vid 50-års jubileet presenterades denna slogan som på ett bra sätt summerar Haitian’s framgångshistoria.

 50 år av djärvhet och vision

Varumärket HAITIAN registrerades först 1984 och består av 2 delar som både bokstavligt och bildligt betyder (Hai; vatten) och (Tian; himmel), vilket antyder rörlighet & innovativ anda och har sedan dess varit företagets ledord. Närhelst en möjlighet uppkommer för innovativ  utveckling så uppmuntras detta för att tas till användning på alla plan.  1989, när Kina’s regering öppnade upp starkt för den ekonomiska utvecklingen och undanröjde de kvarvarande handelshindren så var Mr. Zhang en av de allra första privata entrepenörerna som utvecklade sin exporthandel. Vid hittills tre tillfällen så har Haitian tillverkat vad som då var de största formsprutningsmaskinerna på marknaden: med en låskraft på 25,000 kN år 1997, 40,000 kN år 2004, och 66,000 kN år 2014. 2006 grundades Haitian International Holdings Ltd. med ett antal tydliga varumärken och listades på aktiemarknaden. Detta blev även “grönt ljus” för Haitian International.

 10 år för Haitian International

Haitian International har anammat grundaren Mr. Zhang’s affärsstrategi och genomfört fortsatt utveckling med samma intensitet och innovativa anda, särskilt vad avser ytterligare expansion och sitt fokus på kundnytta.

Haitian International fokuserar på en s.k “multi-brand strategy” som täcker behovet på alla typer av marknader, och med sin produktstrategi  “Technology to the Point” så koncentrerar man sig mer än någonsin på kundnyttan. Oavsett om det är servo-hydraulik eller helelektriskt, så erbjuder Haitian International’s  produktportfölj en sammantagen teknisk erfarenhet från 50 års tillverkning av formsprutningsmaskiner.

Företagets utveckling uppvisar ett imponerande bevis på sin kundorienterade inställning både vad avser siffror och operativa indikatorer. För varje tio-års period har man uppnått en ökande lönsamhet och försäljningsvolym.

 Utveckling för åren mellan 2006 & 2016:

 • Försäljningsvolymen nästan tredubblad
 • Lönsamheten fyrdubblad                               
 • Antal sålda maskiner tredubblad
 • Exportförsäljning dubblerad
 • Aktievärdet har fördubblats 6 ggr.(nuv. börsvärde: ca. 3 mrd. USD) och dagens siffror visar på en fortsatt positiv trend.

 Expansion av tillverknings och sammansättningskapacitet under åren 2006 till 2016:

 • 2007 Öppning av produktionsanläggningar i Guangzhou och Wuxi
 • 2007 Öppning av Zhafir R&D Center och produktion i Tyskland och Kina
 • 2009 Öppning av Zhafir Germany sammansättningsfabrik
 • 2014 Expansion av Huayuan export company 
 • 2014 Öppning av nya huvudkontoret i Ningbo
 • 2014 Öppning av Zhafir Ningbo fabrik i Chunxiao
 • 2015 Öppning av Tongtu Lu II fabriken för stora maskiner
 • 2015 Expansion av produktionsytan i Tyskland
 • Sedan 2011 en fortsatt världsomspännande expansion av fabriker i Brasilien, Indien, Turkiet och Vietnam

10 år med Mars Teknologin

2006 blev även starten för vad som hittills är den mest sålda formsprutningsmaskinen i världen eller mer exakt den servodrivna och energibesparande Mars hybrid tekniken. Denna innovativa och högeffektiva Mars Serien lanserades på marknaden 2007 och till mitten på 2016 hade mer än 150,000 maskiner ur serien sålts.

Denna maskin har visat sig vara en optimal teknisk lösning för ca. 80% av marknadens behov och täcker hela spektrumet av låskrafter från 400 till 66,000 kN. Maskinen finns i produktion i varje upptänklig applikation från standard till de mera avancerade.

 Produktportfölj och teknologisk utveckling under 2006 - 2016

 • 2006 Utveckling av Mars servodriven teknik
 • 2007 Introduktion av 3-märkes strategin och segmentering av maskinportföljen i serier med planetnamn för olika applikationer/behov
 • 2008 Introduktion av den helelektriska maskinserien  Zhafir Venus
 • 2012 Världspremiär för maskiner i Generation II
 • 2012 Premiär för Zhafir Zeres elmaskin med integrerad servo-hydraulik
 • 2014 Utökade varianter av MA/h and VEp/h/hs för tunnväggigt gods
 • 2015 Special optimeringar för MAII plus, JUII plus, VEII plus

Framtiden

Bolagssiffrorna, nuvarande marknadsutveckling med ett globalt ökande behov av energibesparing och effektiva produktionsteknologier, allt signalerar en fortsatt kontinuerlig  tillväxt  för Haitian International på de mest viktiga marknaderna. Haitian International har worldwide mer än 30,000 trogna kunder där Haitian och Zhafir´s varumärken står för hög-kvalitativa maskiner och fördelaktiga lösningar med ett enastående pris-prestanda förhållande.

Den snabba utvecklingen av låskraftskategorier med elektriska maskiner för mindre och mellanstora maskiner och servohydraulik för de högre låskrafterna gör att Haitan Internationals produktprogram täcker alla användningsområden  och öppnar även nya marknader. Genom plattformsuppbyggnaden av produktportföljen så erbjuds kunderna fler varianter och större flexibilitet till bästa pris. Innovations strategin “Technology to the Point” kommer fortsatt att vara kärnan i företagets verksamhet och därmed logiskt att styra in på vägen mot att bli en än mer utvecklad systemleverantör.  Det är ingen tveksamhet, Haitian International är väl positionerade och målinriktade att fortsätta mot sina ambitiösa mål men ändå samtidigt med nödvändigt know-how och en tydlig strategi.

 undefined