HAITIAN LEVERERADE 32000 MASKINER 2019

MER ÄN 9,8 MILJARDER RMB- I FÖRSÄLJNING UNDER BUDGETÅRET 2019 

BRA RESULTAT MITT I DEN SVAGASTE GLOBALA EKONOMISKA TILLVÄXTEN PÅ TIO ÅR

REKORDHÖG EXPORTFÖRSÄLJNING OCH LEVERANS AV ÖVER 32 000 MASKINER TILL KUNDER 

2020 BLIR ETT INNOVATIONSÅR

 

16 mars 2020 - Hong Kong - Haitian International Holdings Ltd, en av världens största tillverkare av formsprutningsmaskiner, tillkännager sitt årsresultat per 31.12.2019.

Global ekonomi och affärsresultat: Under påverkan av handelskonflikter mellan de stora ekonomierna var 2019 det svåraste året för den globala ekonomin sedan finanskrisen 2008. Trots den globala ekonomins lägsta tillväxt under det senaste decenniet registrerade Haitian Group intäkter på RMB 9 809,7 miljoner för 2019, och det totala antalet maskiner som levererades till kunder under 2019 uppnådde en imponerande nivå på över 32 000 enheter. Andelen exportprodukter i den totala försäljningen har fortsatt att öka, vilket, enligt Haitian International bekräftar en av sina långsiktiga strategier.

Fördelar genom globalisering: Utbrottet av det nuvarande coronaviruset i början av 2020 hade inte bara en negativ inverkan på den globala ekonomin utan kastade också en skugga över de återhämtade globala ekonomierna. Men eftersom Haitian International har arbetat med globalisering i många år har flera av våra utomeuropeiska verksamhetscentra utvecklat fullständiga affärsfunktioner, såsom tillverkning och distribution, för att möta lokala och regionala kunders behov.

Digitalisering och innovation: 2020 blir året för ledningsinnovation på Haitian International. Med huvudfokus på smart tillverkning kommer fabrikerna att påskynda omvandlingen till ett digitaliserat nätverk och intelligent företag. Samtidigt har man också intensifierat forsknings- och utvecklingsinsatser för nya produkter och satsar ytterligare på exportmarknaden baserat på ”5 centra” med produktion, försäljning etc.

Vi strävar efter att fortsätta växa och utvecklas tillsammans med kunder, anställda och affärspartners.