I denna länken delar vi med oss av ett kundcase där en större och välrenomerad formverktygsmakare och reparationsfirma använder Mouldflo Test-rigg för att tillförsäkra hög kvalitet och lönsamma formverktyg för sina kunder. Artikeln är skriven av tidningen ”MMT-MoldMaking Technology” och visar på fördelarna av att mäta flöde och temperatur i både nya och äldre formverktyg.

Vi hoppas att artikeln är inspirerande och kan erbjuda er ytterligare ett sätt att förbättra er verktygsframtagning och arbetsprocess.

MouldfloTest-rigg säkrar och förbättrar verktygsproduktionen

I MMT Magasinet artikel presenteras den Kanadensiska verktygsfirman Aalbers Tool & Mold Inc., ett företag som har tillverkat högkvalitativa formsprutningsverktyg till fordonsindustrin i mer än 30 år.

Artikeln beskriver hur man har upplevt att Mouldflo Test-rigg är en viktig del i företagets kvalitetsbyggande och förbättrar slutprodukten.

Genom kontroll av flöde och temperatur har man erhållit en effektiv arbetsgång och i slutändan högvalitativa plastdetaljer hos kunden.

Test-riggen har även gjort företagets anställda till kylningsexperter och man har numera möjlighet att tillförsäkra att kundernas formverktyg alltid är i ”top condition” och producerar med optimala cykeltider..

VD:n beskriver i artikeln hur man upplevt fördelarna med Test-riggen och hur man har inkluderat denna som en viktig och styrande del i verktygsframtagningen. Den har även visat sig bli en innovativ och framåttänkande teknologi som är både praktisk, exakt och tidsbesparande.

Läs artikeln här

 

undefined