Montage av en Jupiter med 5500 tons låskraft

https://www.youtube.com/watch?v=6ysA5AT8QK4