Semester/Vacation

Vi stänger för semester veckorna 28-31 och önskar alla en riktigt skön ledighet.

Vid brådskande ärenden lämna meddelande på våra mobiltfn. eller maila på: hot-line@plamako.se

 

We close for summer vacation week 28-31, for urgent matters pls leave message on our mobile phones or email to: hot-line@plamako.se

 

undefined