ABF - Luftblåst film

Luftkylsystem för användning i filmblåsproduktion från 11 till 177 kW.

Eurochiller ABF Inverter är ett koncept inom luftkylning som har hittat sin naturliga plats vid kylning av anläggningar för ex.vis film/folieextrudering. ABF kan öka produktionen med 1% för varje grads reducering av lufttemperaturen. Vid multilayer flerskiktsextrudering ger en lägre lufttemperatur betydligt bättre kvalitet på filmen genom ökad transparens och glans.Maskinen har inverterstyrd kompressor och finns med vatten eller luftkyld kondensor.

Webbplats: http://www.eurochiller.com/en/products/abf-inverter
j.png

Produkter