EUROCHILLER - AD COOLER

Adiabatiska frikylare med kylkapacitet från 56 till 1220 kW. Adcooler kombinerar energibesparingen hos en frikylare  med effektiviteten hos ett adiabatiskt system. ADcooler är användbar inom de flesta industriella processer och ger kylkapacitet till bästa driftsekonomi.

Webbplats: http://www.eurochiller.com/en/products/adcooler-1
f.png

Produkter