EUROCHILLER - NAX

Högeffektskylare med luft eller vattenkyld kondensor från 172 till 942 Kw

NAX är special designad för extern installation och för att kyla processvatten till ett större behov. Som standard har den pump och integrerad vattentank men kan även levereras i FT version för anslutning till separat tank. NAX använder ekologisk gas R407C alternativt R134A och kan utrustas med scroll eller semi-hermetisk skruv alt. kolvkompressor.

Webbplats: http://www.eurochiller.com/en/products/nax
d.png

Produkter