MB CONVEYOR - Duck kartongfördelare

Duck kartongfördelare kan styras antingen via potentialfri signal från maskinen som ger antal cykler för respektive kartong/behållare alt. via fylltid för varje behållare.

Duck kan rotera 360 grad. och programmeras för valfritt stoppläge. Max 2kg detaljvikt.

Motor 3-fas 0,06 kW (400V-50hz).

Komplett med PLC styrning, start/stopp funktion, låsbara hjul.

Webbplats: http://www.mbconveyors.com/eng_duck.asp
duck.jpg (1)

Produkter