HUR REDUCERA CYKELTIDEN och LÖSA KYLPROBLEM GENOM ATT VETA ΔT

En kund inom automotive sektorn hade 25 ingående och utgående kylkanaler i formverktyget, och en kyltid för produkten på 25 sekunder. Efter att installerat en ny större maskin men ej utökat kylkapaciteten så kunde man konstatera att vattenflödet inte var tillräckligt för att uppnå samma cykeltid.

Man beslutade att göra en temporär lösning: öka kyltiden till 40 sekunder, vilket självfallet inte var hållbart i längden.

När systemet blev anslutet till kylkanalerna konstaterades snabbt att 5 av kretsarna inte hade något bra flöde. Initialt rengjordes kanalerna då man misstänkte försmutsning, vilket inte var fallet.

För att uppnå en optimal kylning/värmning i formsprutningsprocessen så skall ΔT vara ca. 3-4°C. Med hjälp av flödesmätningssystemet, fastställdes att de flesta av kylkanalerna hade ett flöde på 7-8 liter/min med ett ΔT på 1°C, medan de andra 5 kanalerna hade ΔT på 10-11°C.

För att lösa detta problemet monterade man enkla manuella ventiler på kretsarna som tack vare systemet lätt kunde justeras så att varje kylkrets fick samma flöde och ΔT. Kyltiden ligger nu på 20 sekunder, utan att utökad kylkapacitet installerats !

Idag är vår produkt en aktiv del i kundens process och tillförsäkrar att kylningen fungerar optimalt och på ett säkert sätt med omedelbar möjlighet att detektera tempereringsproblem.

 

Mouldflo case.JPG